Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700

Beskyttelsen av dine personopplysninger er viktig for ErgoSafe AB, som er bedriften bak ClickitUp® . I ErgoSafes integritetspolicy kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har når det gjelder disse.

Persondataansvarlig

Persondataansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:
ErgoSafe AB
556395-1812
Reparatörgatan 1
SE-30262 Halmstad

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Når du er i kontakt med oss (f.eks. ved kjøp, utfylling av skjema eller besøk på nettsiden), innhenter vi personopplysninger om deg. De opplysningene vi innhenter er navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer, kjøps-, ordre- og brukshistorikk, IP-adresse samt informasjon du gir til vår kundeservice.

Din adresse fyller du ut selv på nettsiden, ellers så oppgir du den til våre selgere via telefon eller e-post.

Derfor behandler vi dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål og med støtte fra følgende juridiske grunnlag:

Før kjøp

Vi behandler personopplysninger for å kunne gi deg et tilbud. I den forbindelsen behandler vi persondata for å kunne sette opp kjøps- og leveringsvilkår.

Ved kjøp

Vi behandler personopplysninger for håndtering av bestillinger, samt for å sende meldinger om leveringsstatus. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.

Kundeserviceærend

Vi behandler personopplysninger for å håndtere kundeservicesaker som f.eks. spørsmål, reklamasjoner og garantisaker. Behandlingen skjer for å kunne hjelpe deg med dine kundeserviceærender, som er i vår interesse, samt for å påta oss ansvar i forbindelse ved reklamasjoner og garantisaker.

Forbedring og utvikling

Vi behandler personopplysninger for å kunne forbedre og utvikle vår service, våre produkter og våre tekniske systemer. Behandlingen skjer for at vi skal kunne oppdatere, forbedre og utvikle service, produkter og tekniske systemer.

Gjennomføring av plikter i henhold til loven

Vi behandler personopplysninger for å kunne etterleve gjeldende lover, f.eks. lover om regnskap, skatt eller produktsikkerhet. Behandlingen skjer for å kunne gjennomføre våre lovpålagte forpliktelser.

Forhindring av misbruk og lovbrudd

Vi behandler personopplysninger for å forhindre misbruk av våre tjenester og for å forhindre lovbrudd, f.eks. bedrageri. Behandlingen skjer for å forhindre og forebygge misbruk og ulovlig bruk av våre tjenester.

Lagring av personopplysningene

Vi lagrer personopplysningene så lenge det trengs for de formål de er samlet inn for, så lenge det kreves i henhold til lovverk eller andre forskrifter. Kjøp og ordrehistorikk lagres så lenge vi har ansvar for å gjøre det for å følge lovpålagte krav.

Kundeserviceopplysninger knyttet til kjøp og reklamasjoner lagres så lenge vi er pålagt å gjøre det for å overholde lovpålagte krav.

Opplysninger for å forhindre misbruk og lovbrudd, oppbevares så lenge vi trenger for å forebygge eller rapportere lovbrudd (f.eks. bedrageri).

Dine rettigheter

Vi svarer på din forespørsel vedrørende noen av dine rettigheter så snart som mulig, men senest innen en måned.

Tilgang
Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt en kopi av personopplysningene.

Rettelse
Du kan be om at feilaktige eller ufullstendige data rettes opp.

Sletting
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet hvis de er feil.

  • Personopplysningene er ikke lengre nødvendige for de formål som de er samlet inn eller behandlet for.
  • Du har tilbakekalt ditt samtykke til behandling av personopplysningene og det finnes ikke annet rettslig grunnlag for behandlingen
  • Du har innvendinger mot behandling av personopplysninger som har skjedd med støtte i vår berettigede interesse og din interesse veier tyngre.
  • Vi har behandlet personopplysningene på ulovlig vis
  • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Begrensning av behandling
Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i følgende tilfeller:

  • Du bestrider personopplysningenes korrekthet i en tidsperiode som gir oss mulighet til å kontrollere om personopplysningene er riktige.
  • Vi har behandlet personopplysningene på ulovlig måte og du motsetter deg at personopplysningene slettes og ber i stedet om at bruken av dem begrenses
  • Du trenger personopplysningene for å kunne fastsette, reise eller forsvare rettslige krav, men vi trenger ikke lengre personopplysningene for de formål de behandles for.
  • Du har kommet med innvendinger mot behandling av dine personopplysninger, og vi vil avgjøre hvem sin berettigede interesse som skal ha forrang.

Innvending mot behandling
Du har rett til å komme med innvendinger mot behandling av dine personopplysninger i forbindelse med en berettiget interesse. Behandlingen opphører i så fall om vi ikke har berettiget interesse som har forrang for dine interesser, eller om vi må fortsette behandlingen for å ivareta rettslige krav.

Dataportabilitet
Du har rett til å få de personopplysningene du har gitt oss tilgang til og som vi behandler automatisert etter avtale med deg eller med bakgrunn i ditt samtykke, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Klagemål
Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du kontakte oss eller sende en klage til en tilsynsmyndighet.

Cookies

Vi bruker såkalte cookies på nettsiden. Informasjonen som samles inn og analyseres ved hjelp av cookies, brukes til å tilpasse og effektivisere våre tjenester, innholdet på nettsiden, tilbud og annonser til den som kommer innom, samt for å øke sikkerheten på nettsiden.

Hvis man ikke aksepterer bruk av cookies i nettleseren, er det flere av funksjonene på nettsidene som ikke vil fungere. Dette da nettsiden vil tro det er en ny person som laster ned hver nye side.

Google Analytics
ErgoSafes nettsider benytter Google Analytics som eies av Google, Inc. Google Analytics bruker cookies for å kunne analysere hvordan brukere benytter nettsiden. Google kommer til å bruke denne informasjonen med henblikk på å vurdere din bruk av nettsiden, sammenligne rapporter av aktiviteter på nettsiden og kunne tilby andre tjenester i forbindelse med aktiviteter på nettsiden og bruk av Internett.

 

KONTAKTOPPLYSNINGER HVIS DU HAR SPØRSMÅL ELLER DU VIL UTØVE DINE RETTIGHETER
info@ergosafe.se
+46 (0)10-480 47 00