Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700

Betaling

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at bestilling hos Clickitup.se er å betrakte som en godkjenning av samtlige kjøpsvilkår under, og garantivilkår. ClickitUp® er en produktserie som ligger under ErgoSafe AB og derfor henviser vi heretter til ErgoSafe i kjøpsvilkårene.
Vilkårene gjelder fra og med 6. februar 2018.

Faktura
Betalingsvilkår er 10 dager netto, etter vanlig kredittvurdering. ErgoSafe har eiendomsrett til varene frem til full betaling er mottatt. Morarente, p.r. 1,5 % per måned, samt lovfestet kravavgift, anvendes.

Forhåndsbetaling
Vi tilbyr forhåndsbetaling som betalingsalternativ. Snakk med din selger hvis du har spørsmål omkring dette.

Delbetaling – Rentefri kreditt
ErgoSafe kan i samarbeid med Svea Ekonomi tilby rentefri betaling i henhold til Svea Finans sine vilkår. Du har også muligheten for å velge delbetaling. kobling til svea

Leveringsvilkår

Leveringstider
Standardmål sendes normalt innen 2-3 uker. Deretter må transportøren ha opptil en uke for å levere ordren din. I høysesongen kan leveringstiden være noe lengre. Du får alltid beregnet leveringsdato fra oss på din ordrebekreftelse. Endring av oppgitt leveringsuke medfører alltid en ombestillingskostnad på kr. 1000 for deg som kunde.

Frakt
Alle ordrer over kr. 15 000 inkl. mva, sender vi fraktfritt (kr. 0). På ordrer på mindre enn kr. 15 000 inkl. mva tilkommer frakt med kr. 1500 inkl. mva. Frakten gjelder innenfor Sveriges grenser.

Lastebilleveranser
Større varer leveres med lastebil til tomtegrensen din. På ordrebekreftelsen din står din beregnede leveringsuke. Leveringsdag bestemmes av vår speditør, og ErgoSafe kan ikke påvirke dette.

Viktig! Det er ditt ansvar at du oppgir riktig telefonnummer, kan nås på tlf. og kan ta imot leveringen i angitt tidsintervall og at lastebilen kommer frem. Ellers tilkommer endringsgebyr på kr. 1 000.

Sørg for god tilgang så varene kan lesses av på stedet. Er du usikker på fremkommeligheten på avlessingsstedet – ta det opp med vår logistikkavdeling senest to dager etter bestillingstidspunktet (tlf. logistikkavdeling 010-480 47 00 ). Ansvaret ligger på deg for at lastebilen har farbar vei helt frem til avlessingsstedet. Du kan også møte opp ved farbar avlessingssted for å få varene levert til eget transportmiddel – uten ekstra kostnad. Ved behov for spesialbil/-transport vil denne kostnaden i sin helhet debiteres deg som kunde. Kostnaden beregnes av vår logistikkavdeling og blir oppgitt til deg før ordrebekreftelsen.

Forsinket levering
Pga. av omstendigheter vi ikke rår over (produksjonsmengde hos underleverandører, transportkonflikter, ulykker, streik, osv.) sammen med stort trykk i høysesong – hender det iblant at leveranser blir forsinket. Siden du får en beregnet leveringsuke, anbefaler vi at du bestiller håndtverkere med noen ukers margin for å sikre at du har fått en komplett og hel levering. Vi har lovfestet rett til å sende erstatningsvarer dersom noe mangler, er feil eller skadet, og erstatter dermed ikke kostnader som følge av stillstand, osv.

Levering til øyer
Ved levering til øy uten fastlandsforbindelse leverer vi på bakkeplan ved utgående kai. Samferdselsdepartementets ferger regnes som fastlandsforbindelse. Visse fergeselskaper har som krav at varene må ha emballasje egnet for sjø. Vi kan gjøre dette for deg til en fastpris på kr. 995. Har du spørsmål – ring vår transportavdeling ( 010-480 47 00 ).

Varemottak

Mottakeren skal kunne legitimere seg og må være myndig. Mottakeren skal være behjelpelig ved lessing av leveransen og bistå sjåføren i dette arbeidet. Kontroller varene sammen med sjåføren at alt er uskadet og at antall kolli stemmer med fraktbrevet/håndholdt dataenhet. Ved synlige skader på emballasje eller varer, eller ved manglende kolli, skal du påføre fraktbrevet en skriftlig merknad i forbindelse med mottaket. Synlige skader og manglende kolli skal noteres av sjåfør direkte på fraktbrevet/den håndholdte dataenheten før varene kvitteres for.

Skjulte skader som ikke kan konstateres ved mottak av varene, rapporteres senest innen seks dager. Det er derfor viktig at du pakker opp og inspiserer alle produktene nøye straks etter at leveringen har funnet sted. Vær oppmerksom på at løsning av reimer ikke kan skje før seksjoner monteres, se medfølgende instruksjonsbok. Dokumenter alltid skadene med bilde og legg dem ved rapporten fra reklamasjonen din. Ta alltid vare på de skadede varene inntil ErgoSafe har behandlet saken.

Hvis du har gjort en avtale med speditøren om at varene skal leveres uten kvittering for mottak, overføres ansvar for varene til deg straks levering har funnet sted.

Skaden eller mangelen rapporteres deretter snarest av det til ErgoSafe AB. Synlig skade på varene må rapporteres til ErgoSafe samme dag som varene brukes. Hvis det er en usynlig skade som først merkes ved oppakking, men som kan henledes til transport av varene, skal denne rapporteres senest seks dager etter mottak av levering. Nøl ikke med å kontakte ErgoSafe ved spørsmål om skader på varer som skyldes transport eller har skjedd i forbindelse med transport. Kontaktopplysninger ErgoSafe AB

Avbestilling eller angrerett

Standardmål

Avbestilling
Som kunde hos ErgoSafe har du alltid rett til å avbestille en vare før den er levert, men Ergosafe har rett til erstatning for alle kostnader som har oppstått før varen ble avbestilt. Ved avbestilling før varene pakkes, tilkommer en avgift på kr. 1000 for lastebilleveranser og kr. 200 for pakkeleveranser.

Ved avbestilling etter at varene er pakket, men før de er levert til deg, debiteres du de faktiske kostnadene for ordren din før avbestilling er skjedd.

Angrerett
Når du handler hos oss på ErgoSafe, har du lovfestet angrerett etter at varen er levert. Angrerett gjelder imidlertid ikke for rekkverk med spesialmål (se punktet ”Avbestilling eller angrerett – bestillingsvarer”).

Hvis du benytter din angrerett, får du selvsagt se på varene og undersøke dem. Tenk da på at du skal håndtere varene forsiktig og kun i den grad som er nødvendig for å fastsette varens beskaffenhet, egenskaper og funksjoner. En veiledning er at du får håndtere varen som du skulle ha gjort det ved inspeksjon i butikk. Hvis du har håndtert varen utover det som er tillatt, er du ansvarlig for varens reduserte verdi. Ved tilbakebetaling har vi rett til å innføre trekk for verdireduksjonen som er oppstått.

Vil du angre kjøpet ditt, må du gi oss beskjed om dette innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Ved dellevering begynner angrefristen å løpe først fra du har mottatt den siste varen. Hvis du vil, kan du bruke forbrukerombudets angreskjema. Det holder at du sender melding innen angrefristen. Ved angret kjøp er det du som står for returfrakten. Siden ErgoSafes varer ofte er store/tunge, innebærer det en høy kostnad for deg som kunde ved retur av varer som du har angret kjøp av. Derfor har vi en tjeneste som innebærer at ved angring av kjøp, tar vi en fast returfraktkostnad på kr. 3000 for lastebilreturer og kr. 200 for pakkeretur. Vi gjør oppmerksom på at det ikke betraktes som bruk av angrerett å la være å hente ut en pakke eller ikke ta imot en levering. Når du ikke henter ut eller tar imot en pakke/levering, innebærer det alltid en ekstrakostnad for deg som kunde. For lastebilleveranser er denne kostnaden kr. 3000 og for pakkeleveranser kr. 200.

Kundespesifikke varer, spesialmål

Ved bestilling hos ErgoSafe får du alltid en ordrebekreftelse som skal sjekkes slik at alt stemmer. Les bilagene som legges ved ordren her. Ordren din settes ikke i produksjon før du har bekreftet ordrebekreftelsen via e-post eller brev. Du må melde fra innen 24 timer at den godkjente ordrebekreftelsen er feil eller om du vil endre på noe. Hvis varen avbestilles innen 24 timer, påløper ingen ekstra kostnad.

Etter de 24 timene har du imidlertid alltid rett til å avbestille ordren din før den leveres til deg, men du debiteres da ikke for alle ErgoSafes nedlagte kostnader (materiale, arbeid, fraktkostnader, osv.).

Angreretten kan ikke brukes på varer med spesialmål (kundespesifikke varer). Det vil si at kjøpet ikke kan angres etter at varene er levert til deg.

Reklamasjonsrett

ErgoSafe er underlagt forbrukerloven, som gir deg rett til å reklamere på en vare innen 3 år. Forutsetningen er at du må kunne bekrefte at feilen forelå ved tidspunktet for kjøp. Ved eventuell tvist følger vi vedtak i Allmänna Reklamationsnämndens (ARN).

Hvis du vil reklamere på et produkt, henvender du deg først og fremst til ErgoSafe. Hvis vi mot formodning ikke skulle bli enige, finnes det mulighet til å henvende seg til Allmänna reklamationsnämnden (ARN) for utprøving: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm alternativt http://www.arn.se/. Ved eventuell tvist medvirker vi i tvistbehandlingen og følger ARNs anbefalinger. For alternativ tvistløsning på nett i EU-land finnes også EU-kommisjonens plattform, ec.europa.eu. Klikk her for å komme til EU-kommisjonens nettside for tvistløsning på nettet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Garantier

  • ErgoSafe erstatter ikke kostnader som oppstår som følge av feilaktig montering, eventuell demontering, eventuelle følgeskader, transport, arbeidslønn, m.m. ErgoSafes garantitiltak gjelder heller ikke for feil som skyldes kjøperen eller en person som representerer denne. Garantitiltaket gjelder ikke når monteringsanvisning/vedlikeholdsråd ikke er fulgt. Ved skader forårsaket av værfenomener – ta snarest kontakt med ditt forsikringsselskap.
  • ClickitUp – 2 års garanti mot feil i utførelse og materiale. Garantien gjelder også glass når det gjelder produksjonsfeil (vi følger planglassforeningens forskrifter). Garantien omfatter ikke feil forårsaket av unormal slitasje eller manglende vedlikehold.
  • CiU Fixed – 2 års garanti mot feil i utførelse og materiale. Garantien gjelder også glass når det gjelder produksjonsfeil (vi følger Planglasforeningens forskrifter). Garantien omfatter ikke feil forårsaket av unormal slitasje eller manglende vedlikehold.

Prisenes gyldighetstid

Vi forbeholder oss retten til å foreta prisendringer som følge av endringer i valutakurs, devalueringer, økning i MVA eller lignende, som ligger utenfor vår kontroll. MVA inngår i alle priser.

Eksport

For ordrer som skal leveres utenfor Sverige, gjelder andre betalings- og leveringsvilkår. Prisene på svensk hjemside gjelder kun for levering til svensk adresse.

Forbehold

Sammen med våre underleverandører forbedrer ErgoSafe og utvikler stadig våre produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til løpende forandringer i konstruksjon. Vi reserverer oss også mot eventuelle skrivefeil, trykkfeil og avvik i fargegjengivelsen på grunn av tekniske årsaker.

Bestillinger kan bli opphevet hvis varen er bestilt til en feil eller urimelig lav pris. Vi henviser alltid til gjeldende priser/kampanjepriser og ved tilfeldige feil på f.eks. nettsiden forbeholder vi oss retten til å makulere ordrer som er bestilt til en pris som ikke samsvarer med priser/kampanjepriser som er markedsført i andre kanaler. 

Reklame

Du som får våre reklametilbud kan naturligvis velge bort disse. Send oss melding til info@ergosafe.se