Designed and produced in Sweden
+46 (0)10-4804700

Kvalitet og sikkerhet i fokus

Som et fremadstormende foretak er kvalitetsspørsmål stadig i fokus hos oss hos ErgoSafe, bedriften bak ClickitUp® glassrekkverk. Vi har flere forskjellige produktgrupper som stiller høye krav til oss som leverandør, krav som vi ser som selvfølgeligheter å forholde oss til og leve opp til. For å oppfylle disse kravene har vi valgt å sertifisere oss i henhold til SS EN-1090, som er et EU-direktiv som håndterer bærende konstruksjoner av stål og aluminium, samt tilhørende komponentvalg og produksjonsprosesser. Derfor står det en ytelsesdeklarasjon på ClickitUp®Balcony (ytelsesdeklarasjon). All utvikling og produksjon skjer i vårt nye produksjonsanlegg i Halmstad, Sverige.

CE-merking, byggestandard og tester

CE-MERKET
ClickitUp®, som kan senkes og heves, er CE-merket i henhold til maskindirektivet som er et Europa-direktiv 2006/42/EG

TESTER
Våre balkongvarianter av ClickitUp® er testet hos RISE i henhold til SS-EN12600:2002 kraftig støt, testprotokoll, samt i henhold til British Standard BS6180.
Se film innspilt i vår utviklingsenhet som vises over.

I samarbeid med Sika gjennomføres livssyklustest på samtlige adhesjonsevne for å sikre funksjon og holdbarhet. Testene skjer løpende og utføres flere ganger i året i Sikas laboratorium.

For å sikre funksjon og kvalitet har vi også bygd opp et eget testlaboratorium der vi gjennomfører belastningstester av inngående komponenter samt kraftige støt.

Balkongföreningen

Som et ledd i ErgoSafes kvalitetsarbeid søkte bedriften i 2016 om medlemskap i Balkongföreningen Norden og ble samme år valgt inn som medlem.

Balkongföreningen i Norden arbeider for en høy produksjonskvalitet hos medlemsbedriftene, fra prosjekteringen og konstruksjonen til monteringen på stedet. For å sikre at ErgoSafe overholder samtlige krav til kvalitet og sikkerhet, er bedriften medlem i Balkongföreningen.